ПОЧЕТНА


Добредојдовте на нашата веб страница...

........................... ДТУТП СОЛОПРЕВОЗ ДООЕЛ Скопје е едно од реномираните друштва за меѓународен и внатрешен транспорт во Р. Македонија.
Почетоците на друштвото датираат од 1999, започнувајќи со едно транспортно возило -шлепер, како приватен превозник Зоран Велицковски со поле на работење во рамките на просторите на поранешна Југославија и Грција 

Од 2002 доага до пресврт на работата и запоцнува да се бави со збирен транспорт исклучиво со соло камиони во рамките на компанијата ТРАНСКОНТ а од 2004 го добива својот сегашен назив ДТУТП,,СОЛОПРЕВОЗ“ ДООЕЛ Скопје.

Друштвото во текот на своето 10-годишно постоење континуирано се развива, прераснувајќи во едно од водечките фирми на збирниот меѓународен транспорт во Р. Македонија.

....За повеќе информации слободно јавете се или повелете посетете не!!

 
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORPORATION I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION